Trung tâm y tế Huyện Nhơn Trạch

Chào mừng bạn đến với website trung tâm y tế huyện nhơn trạch

Email: ttytnhontrach2017@gmail.com

Hotline hỗ trợ: 025 1352 1112

Trung tâm y tế Huyện Nhơn Trạch

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch được xây dựng, thành lập từ năm 1994 tại xã Hiệp Phước, đến năm 1998 trụ sở được di dời về xã Phú Hội và hoạt động cho đến nay, với chức năng điều trị và dự phòng. Hiện nay, Trung Tâm Y tế huyện có 04 phòng chức năng là: Tổ chức - hành chính; kế hoạch - nghiệp vụ; tài chính - kế toán; điều dưỡng và 16 khoa chuyên môn, với 265 viên chức và người lao động (có 68 Bác sĩ, 69 điều dưỡng, 49 y sĩ, 31 dược sĩ và các chuyên môn khác) cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch (viết tắt là TTYTNT) là một cơ quan nhà nước thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.    

- Nguồn vốn chủ sở hữu: bao gồm nguồn vốn do nhà nước cấp và một phần do đơn vị tự thu.

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch là đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp về tổ chức nhân sự và chuyên môn của Sở Y tế Đồng Nai, sự quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của các Trung tâm chuyên khoa đầu ngành thuộc hệ dự phòng tỉnh. 

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo qui định hiện hành. 

- Hiện tại Trung tâm có nhiệm vụ quản lý về hoạt động các chương trình y tế quốc gia của 12 trạm Y tế xã, Thị trấn của huyện Nhơn Trạch.

Chia sẻ:
Zalo
Hotline