Nghiên cứu khoa học

Chào mừng bạn đến với website trung tâm y tế huyện nhơn trạch

Email: ttytnhontrach2017@gmail.com

Hotline hỗ trợ: 025 1352 1112

Nghiên cứu khoa học
ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ BẰNG METHADONE TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM 2015-2016

ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ BẰNG METHADONE TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM 2015-2016

Đặc điểm đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện và điều trị thay thế bằng Methadone tại huyện Nhơn năm 2015-2016

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUA TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI Ở HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VÀ HỌC NGHỀ HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM 2010

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUA TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI Ở HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VÀ HỌC NGHỀ HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM 2010

Nghiên cứu đánh giá kiến thức-thái độ-thực hành về phòng chống HIV/AIDS qua truyền thông thay đổi hành vi ở học sinh phổ thông trung học và học nghề huyện Nhơn Trạch năm 2010

Zalo
Hotline